Blåfjell

Som de første i Norge har Blåfjell etablert et fullskala oppdrettsanlegg for fjellrøye på land. 

Selskapet er stiftet av 240 små og store aksjonærer som har gått sammen om å bygge et RAS-anlegg i det gamle lefsebakeriet i Lierne. RAS står for Recirculation Aquaculture Systems og anlegget er designet for å kunne produsere store mengder fisk med et relativt lavt vannforbruk.

Her svømmer 1,2 millioner røye rundt i enorme vanntanker hvor hele 99 prosent av vannmassene brukes om igjen. Det tar ett år fra fiskene er rogn til de er slakteklare. Fiskene i anlegget varierer i størrelse, og er fra 600 gram til rundt 1,6 kilogram.

Blåfjell

Besøk kundens nettside