Tjenester

 • Nettverk

  Nettverk

  Vi kobler på riktige rådgiverne, nyttige samarbeidspartnere og potensielle investorer.

  Les mer Les mer
 • Akselerasjon

  Akselerasjon

  Vi hjelper gründere med å finne kunder, kapital og kompetanse. Dette gjør deg i stand til å kommer raskere framover med din forretningsidé.

  Les mer Les mer
 • Åpen innovasjon

  Åpen innovasjon

  Vi hjelper etablerte bedrifter med potensial for og ambisjoner om utvikling og vekst til å organisere sitt utviklingsarbeid etter prinsippene for åpen innovasjon.

  Les mer Les mer
ikon-radgivning2

Gjennom vårt nettverk får du tilgang til ressurser du trenger for å ta din idé ut i markedet. I stedet for en stab med egne ansatte har vi tilgang et stort nettverk av forretningsutviklere og spesialister som kan bistå med spisskompetanse. Vi samarbeider med kunnskapsleverandører som NTNU, SINTEF, Trøndelag Forskning og Utvikling og Nord universitet og etablerte bedrifter, som kan gi gründere nyttig bransjeinnsikt. Sammen med gode samarbeidspartnere har vi utviklet JOBBiNT til en møteplass for arbeidssøkere og arbeidsgivere. Mer info på www.jobbint.no. Smart kapital er også viktig for gründere. Vi er forvalter i Tidligfasefondet, og har tilgang på presåkorn-kapital og et stort nettverk av engleinvestorer. Mer info på www.tidligfasefondet.no

x Lukk
ikon-inkubasjon2

Timing er ofte avgjørende for om en idé blir en suksess. Gjennom våre programmer for Inkubasjon og Akselerasjon oppnår gründere raskere framdrift ved at vi skreddersyr tidsbegrensede tjenestekonsept med fokus på å akselerere utviklingen av forretningsidé og gründerteam. Våre priser er lave fordi vi er en Siva-finansiert inkubator. Terskelen er derimot høy. Før et samarbeid er aktuelt, gjør vi en vurdering av forretningsideen, din gjennomføringsevne og hva vi kan bidra med for at du skal lykkes. Dersom vesentlige forutsetninger er usikre, kan vi først etablere et pre-inkubator samarbeid. Her vil fokus som regel være å konkretisere forretningsmodellen og å avklare usikkerhetsfaktorene.

x Lukk
ikon-kompetanse2

 

Strategisk rådgivning innen åpen innovasjon er basert på vår spisskompetanse på denne typen utviklingsarbeid og tilgangen til den kreative skaperkraft som ligger i gründeres mentalitet og arbeidsform. Kapasiteten er noe begrenset, så vi holder oss til oppdrag hvor det er synergier med gründerbedriftene og deres behov. Begrepet åpen innovasjon ble etablert av professor Henry Chesbrough og gjennom vårt medlemskap i European Innovation Forum kan vi gi våre kunder direkte tilgang til Chesbrough og hans nettverk.

x Lukk

Distriktsforsk

 • Søk om inntil 200 000 kroner i tilskudd til et forprosjekt for å øke verdiskapingen og konkurransekraften i bedriften din.

  Les mer

Teamet

T:Lab består av et team med erfarne forretningsutviklere samt ressurspersoner med relevant spisskompetanse, som kan kobles på etter behov. På den måten kan vi tilby skreddersydde tjenester med den mest relevante kompetansen.


 • Håvard Belbo
  Daglig leder 906 91 115 havard.belbo@tlab.no

  Håvard har bred ledererfaring fra små og store bedrifter, og liker å jobbe med strategiprosesser, forretningsutvikling og utvikling av mennesker.

 • Anne Peggy Schiefloe
  Inkubatorleder 406 94 979 anne.peggy.schiefloe@tlab.no

  Anne Peggy følger opp inkubatorbedriftene vi jobber med. Hun har lang erfaring med forretningsutvikling, ledelse, coaching, markedsføring og salg.

 • Lars Erik Jørgenvåg
  Forretningsutvikler 917 59 055 lars.erik@tlab.no

  Lars Erik har lang erfaring innen vareforsyning og gründerveiledning, og bistår gründere og etablerte virksomheter med oppstart og vekst.

 • Einar Kvemo
  Forretningsutvikler 977 45 588 einar@tlab.no

  Einar er utdannet siviløkonom med spesialisering i innovasjon og iverksetting. Han har lang erfaring som prosjektleder, økonomileder, daglig leder og forretningsutvikler.

 • Haakon Skar
  Styreleder T:Lab Accelerate AS 926 47 839 haakon.skar@tlab.no

  Haakon i T:Lab er god på markedsundersøkelser, strategiutvikling og markedsføring. Han kan gå aktivt inn å bistå bedrifter gjennom management for hire-oppdrag.

 • Stig Ørnvall
  Forretningsutvikler 932 22 784 stig.ornvall@tfou.no

  Stig har lang erfaring som IKT-gründer og -investor og jobber med oppfølging av inkubatorkunder, klyngearbeid, internasjonalisering og finansiering.

 • Magnus Hakvåg

  Rådgiver, House of Knowledge 413 06 634 Magnus.Hakvag@HoKnowledge.com

  Magnus er ekspert på IPR og har i tillegg bred erfaring innen forretningsutvikling.


 • Thomas Lidal Jamne
  Forretningsadvokat, Pretor Advokat AS 920 96 412 thomas@pretor.no

  Thomas og hans kolleger hos Pretor Advokat AS rådgir oss og kundene våre i juridiske spørsmål.

 • Kari Anne Susegg Kvarving
  Kommunikasjonsrådgiver, Kvarving kommunikasjon 951 37 042 kvarvingkommunikasjon@gmail.com

  Kari Anne har bred kompetanse fra alle disipliner i kommunikasjonsfaget, blant annet strategilegging og produksjon på digitale og trykte flater og sosiale medier.

 • Silje Vangstad
  Forretningsutvikler 958 97 199 silje.vangstad@tlab.no

  Silje er utdannet MSc innen IKT og er god på smartgridrelatert forretningsutvikling. Silje er for tiden i mammapermisjon.

Vi i Vepak er kjempefornøyd med den hjelpen vi har fått. Jeg har lært mye på kort tid! Ole Holtet, daglig leder og ildsjel i Vepak AS