Nå kan du få tilskudd til utvikling av bedriften din!

Vil du styrke innovasjons- og utviklingsarbeidet i bedriften din, men mangler erfaring? Ønsker du å få tilgang til kompetansen til forskere eller studenter slik at de kan bidra til å videreutvikle bedriften din?

Nå kan du søke om å få inntil 200 000 kroner i tilskudd til forprosjekt for å øke verdiskapingen og konkurransekraften i din bedrift.

Hvem kan søke?

  • Store og små bedrifter i Trøndelag
  • Bedriftene må samarbeide med et FoU-miljø i gjennomføringen av forprosjektet
  • Støtteandel inntil 200 000 kroner
  • Egeninnsats på 50 prosent i form av timer og/eller egne midler

Gjennom FORREGION-ordningen mobiliseres bedrifter i hele landet til å starte større FoU-prosjekter, gjennom for eksempel SkatteFunn, BIA, RFF, IPN og H2020.

Ønsker du å vite mer?

Vi anbefaler deg å ta en prat med Anne Peggy Schiefloe på tlf. 406 94 979 eller anne.peggy@tlab.no hos T:lab om hvilke muligheter som ligger i dette for din bedrift.

På nettsidene til Sør-Trøndelag fylkeskommune finner du all informasjon om ordningen.

Student?

Er du student og vil søke om Distriktsforsk-tilskudd? Her kan du lese mer om hvordan du går frem.