ikon-radgivning2

Gjennom vårt nettverk får du tilgang til ressurser du trenger for å ta din idé ut i markedet. I stedet for en stab med egne ansatte har vi tilgang et stort nettverk av forretningsutviklere og spesialister som kan bistå med spisskompetanse. Vi samarbeider med kunnskapsleverandører som NTNU, SINTEF, Trøndelag Forskning og Utvikling og Nord universitet og etablerte bedrifter, som kan gi gründere nyttig bransjeinnsikt. Sammen med gode samarbeidspartnere har vi utviklet JOBBiNT til en møteplass for arbeidssøkere og arbeidsgivere. Mer info på www.jobbint.no. Smart kapital er også viktig for gründere. Vi er forvalter i Tidligfasefondet, og har tilgang på presåkorn-kapital og et stort nettverk av engleinvestorer. Mer info på www.tidligfasefondet.no

Tilbake