ikon-inkubasjon2

Timing er ofte avgjørende for om en idé blir en suksess. Gjennom våre programmer for Inkubasjon og Akselerasjon oppnår gründere raskere framdrift ved at vi skreddersyr tidsbegrensede tjenestekonsept med fokus på å akselerere utviklingen av forretningsidé og gründerteam. Våre priser er lave fordi vi er en Siva-finansiert inkubator. Terskelen er derimot høy. Før et samarbeid er aktuelt, gjør vi en vurdering av forretningsideen, din gjennomføringsevne og hva vi kan bidra med for at du skal lykkes. Dersom vesentlige forutsetninger er usikre, kan vi først etablere et pre-inkubator samarbeid. Her vil fokus som regel være å konkretisere forretningsmodellen og å avklare usikkerhetsfaktorene.

Tilbake