Kronikk av Stig Ørnvall, forretningsutvikler i T:Lab

En relativt brå realitetsorientering kom innover norsk næring- og arbeidsliv da oljeprisen stupte og vi forsto at oljen ikke kommer til å bære veksten i det norske samfunnet lenger. Det har ført til interessante effekter når det gjelder investeringsvilje og holdninger i samfunnet overfor oppstartsbedrifter. Dette er godt nytt for nasjonen og alle som ønsker å skape noe som gir verdi for samfunnet. Og jammen har det gitt effekt, en tilnærmet eksplosjon av tilbud for gründere gjennom; inkubatorer, co-working space, akseleratorer, investeringsnettverk. Det beste beviset på endring ligger nok i at politikerne konkurrerer om å lage gründervennlig politikk. 

Norge har tatt nødvendige skritt mot å utvikle et mer diversifisert næringsliv for fremtiden og det er store forventinger til at nye arbeidsplasser skapes. En vanlig oppfattelse er at etablert næringsliv skaper de fleste nye arbeidsplasser i Norge. Torger Reve har gjennom sine undersøkelser dokumentert at 2/3 av nye arbeidsplasser (2003-2014) ble skapt av nyetablerte bedrifter. Det er vesentlig å merke seg at det er selskaper som defineres som scale-ups (mer enn 10 ansatte) som utgjør 90% av veksten i arbeidsplasser fra de nyetablerte.  Vi trenger derfor flere etableringer som fører til vekst i antall ansatte og blir såkalte scale-ups.  

Trøndelag er på mange måter flerdelt når det gjelder nyskaping og vekstmuligheter, hvor Trondheim har en egenkraft som overgår resten av fylket.  Videre har vi en havbruksnæring i sterk vekst, mens øvrig deler av fylket ikke har åpenbare enkeltstående muligheter for vekst og utvikling. Samtidig gir digitalisering og globalisering alle kommuner og regioner nye muligheter, dette fordrer vilje til å satse på tilretteleggelse for ambisiøse gründere og bedrifter. 

Selv om aktiviteten og tilbudene for de som ønsker å skape verdier har økt kraftig, betyr ikke det at vi automatisk lykkes i internasjonal konkurranse. Mange sammenlignbare land har mer erfaren kapital, flere erfarne næringslivsledere og større internasjonal tilstedeværelse. Det er ressurser vi må jobbe hardt for å tilegne oss mer av. 

Så hva kan vi gjøre for å sørge for at vi raskest mulig kan hente igjen andre land sitt forsprang? Vi kan starte med å dra bedre nytte av det vi allerede har av kunnskap, erfaring og nettverk. Ved å benytte denne ressursen bedre kan vi hente inn forsprangene raskere. I mange land er det en sterk kultur for å bidra med sin kunnskap og erfaring til noen som ønsker å skape noe nytt, sågar om de ønsker å ta et marked du allerede er inne på. T:Lab har i flere år arbeidet med åpen innovasjon, gjennom kunnskapsutvikling ved å delta i Henry Chesbrough sitt Innovasjonsnettverk og praktisk gjennom et samarbeid med Trønder-Avisa. Dette arbeidet tas nå videre gjennom et eget nettverk for åpen innovasjon på Innherred, per i dag deltar 7 virksomheter fra både privat og offentlig. Metodikken vi jobber ut fra kaller vi Trønder-Beta, hvor ett av hovedmålene er å bli sterkere på det å ta imot eksterne ideer, gründere og innovative bedrifter. 

Å yte slike bidrag er for den enkelte ikke noe som tar særlig mye tid, det handler om et mindset. Hvis noen ønsker å presentere sine ideer for deg og spør deg om råd, så sier du ja, gir dem all den kunnskap og erfaring du har gjennom en samtale.  Dette kalles enkelt og greit pay it forward og effekten av en slik kultur er kraftfull.  

Norge er et lite land, klyngeutvikling er krevende da vi som nasjon ofte er mindre til sammen enn egne geografiske regioner i Europa. Samtidig så er det bra at man tar ansvar for utvikling på spesialiserte områder i ulike deler av landet. Trøndelag har et fortrinn innenfor land-, hav- og skogbruk. Ingen andre landsdeler har alle næringene så sterkt representert som i Trøndelag. Derfor er det også en mulighet som byr seg når ulike krefter i Trøndelag går sammen om en internasjonalt orientert AgriTech konferanse på Steinkjer. Betydelig lokale investeringer legges i arbeidet, med Steinkjer kommune i spissen. Konferansen er et ambisiøst bidrag til økosystemet for vekst innenfor en globalt voksende Agri-næring. 

Det er mange måter å bidra til at en AgriTech-satsning i Trøndelag lykkes- Første bud er at alle prater positivt om mulighetene dette genererer. Så vet vi at det er mange i regionen som har kunnskap, erfaring, ideer, nettverk, kapital, dere er ressurser vi trenger for å skape nye og langsiktige verdier. Undertegnende er ingen ekspert på landbruk og havbruk, men er sterkt engasjert i mulighetene disse industriene betyr for verdiskaping i Trøndelag og Norge. 

Det er behov for ditt bidrag, hva enn du har av ressurser, til å skape nye arbeidsplasser, uansett bransje. Nå kraftsamler vi ekstra for en satsning på Agritech som kan bety mye for vår region. Vær åpen, deltakende og inkluderende i tiden som kommer. 

Pay it forward!