Som ett av 17 miljø over hele landet har T:Lab fått 2 millioner kroner å forvalte i presåkornkapital.

Midlene er tildelt av Innovasjon Norge på vegne av regjeringen.

– Presåkornskapital er midler vi i T:Lab skal investere i innovative oppstartsbedrifter som er yngre enn fem år, forteller Håvard Belbo, som er daglig leder i T:Lab. – Dette betyr at vi kan hjelpe lokale oppstartsbedrifter å vokse.

Forutsetningen for tildelingen er at bedriftene henter inn minst like mye penger fra andre investorer.

Så langt har det på nasjonalt nivå blitt investert 80 millioner kroner i oppstartbedrifter gjennom ordningen, og disse har utløst mer enn 220 millioner kroner i private investeringer.

T:Lab bistår mange bedrifter med å hente inn kapital, og i 2017 har bedriftene vi jobber med fått tilført 50 millioner i ny egenkapital og enda mer i lån og tilskudd. I 2016 kunne forretningsenglenettverk også søke og da fikk Tidligfasefondet kapital fra samme ordningen. I år var det derimot bare inkubatorer og TTO-er som kunne søke, så da er vi glad for å nå opp som en av to trønderske aktører, sammen med NTNU Accel.

Her kan du lese pressemeldingen fra Innovasjon Norge. 

Teamet i T:Lab