Distriktforsk er et nytt tilbud til bedrifter som ønsker å styrke utviklingsarbeidet sitt ved å samarbeide med forskere. 

Ei som vet det meste om ordningen er Anne Peggy Schiefloe ved T:lab på Steinkjer, så vi gikk til henne for å få vite det du trenger å vite, enten du er student eller bedriftseier.

– Distriktforsk er et tilbud fra Trøndelag fylkeskommune og Forskningsrådet, som helt enkelt forklart skal styrke og utvikle næringslivet i regionen, forteller Anne Peggy.

– Vår rolle i T:Lab er å hjelpe deg som bedriftleder i denne prosessen. Vi kobler bedriften din til rett forsker, slik at bedriften kan nå målene dine for framtiden gjennom innovasjons- og nyskapingsarbeid.

Anne Peggy fargerFlere aktuelle målgrupper

På spørsmål om hvem som er i målgruppen for tilbudet, understreker Schiefloe at det er flere – men hun trekker fram bedrifter som har liten eller ingen FoU-erfaring, og som kan dra nytte av et tettere samarbeid med studenter og/eller forskere.

– Studenter kan søke om støtte til reise og lignende i forbindelse med prosjektoppgaver også. Her er potten på 30 000 kroner, og hvert prosjekt kan få inntil 6000 kroner. Tilskuddsordningen gjelder for studenter ved NTNU, Handelshøyskolen BI, Høyskolen Kristiania og Nord Universitet.

Ordningen gjelder for master-/bachelorstudenter som samarbeider med bedrifter utenfor Trondheimsregionen.

Tett på forskningsmiljøene

Distriktforsk gir bedriften en unik mulighet til å samarbeide tett med forskningsmiljø, og åpner opp for nyskaping og utvikling.

Både små og store bedrifter kan søke om støtten som er på inntil 200 000 kroner.

– Det er viktig å merke seg at det må gjøres en egeninnsats tilsvarende 50 % av tilskuddet, i form av arbeidstimer eller bruk av egne midler, forteller Schiefloe.

Mye informasjon å forholde seg til

– De som ønsker å benytte seg av støtteordningene må fylle ut noen enkle skjemaer, forteller Anne Peggy avslutningsvis.

 Her kan du finne mer informasjon om ordningen.