I fjor jobbet T:Lab med 46 inkubatorbedrifter og tilførte bedriftene vi jobber med over 32 millioner kroner i egenkapital. Det gjorde T:Lab til den største inkubatoren i Trøndelag i 2016.

– Nord-Trøndelag fylkeskommune vurderte nylig T:Lab til å være en attraktiv inkubator for vekstbedrifter fra hele fylket. Det er en anerkjennelse vi setter stor pris på, sier Håvard Belbo, som er daglig leder i T:Lab.

Skaffer kapital

– Vi jobbet aktivt med 38 inkubatorbedrifter og 8 etablerte bedrifter i 2016. Selv om antallet bedrifter er mer enn det dobbelte av den andre inkubatoren i fylket, er det mer fokus på kvalitet enn på kvantitet, sier Belbo.

En indikator på dette er at casene er interessante for tidligfaseinvestorer. Bedriftene vi jobbet med fikk tilført 32 millioner kroner i ny egenkapital i 2016. Det er det høyeste beløpet noen av innovasjonsselskapene i Trøndelag kan rapportere. Bedriftene fikk også tilført omtrent 20 millioner kroner i lån og tilskudd i 2016.

T:Lab er forvalter av Tidligfasefondet i Nord-Trøndelag. Det er en egen investeringskomité som gjør investeringsbeslutningene, og fondet har investert i flere av bedriftene T:Lab jobber med.

Ett av selskapene T:Lab jobber med er Vepak, som nå leverer sine vedpakkemaskiner til kunder i en rekke land.

– Vi i Vepak er kjempefornøyd med den hjelpen vi har fått. Jeg har lært mye på kort tid, sier Ole Holtet, som er daglig leder og ildsjel i Vepak AS.

T:Lab lanserte Trøndelags første akseleratorprogram i 2016, T:Lab Accelerate.
– Gjennom akseleratorprogrammet investerer vi tid og penger i utvalgte oppstartsselskaper, og hjelper dem med å finne kunder, kapital og kompetanse for å få akselerert utviklingen av forretningsideen.

I tillegg til inkubatorbedriftene og de etablerte bedriftene vi jobber med, har vi også vært i kontakt med og vurdert 250 forretningsideer fra gründere fra hele fylket og fra Trondheim.
– Det er ingen tvil om at det er mange ideer der ute, og når gode ideer dukker opp er vi klare til å løfte dem opp og fram, sier Belbo.
På grunn av pågangen har vi utvidet nettverket av rådgivere og investorer som kan kobles på gründerne utfra hva som trengs fra case til case.

– Sammen løfter vi gründerne til å bli fremtidens suksessbedrifter, smiler Belbo.

Gode samarbeidspartnere

T:Lab samarbeider aktivt med fylkeskommunen gjennom prosjekter som JOBBiNT og Kompass 2030, som jobber for å styrke næringsutviklingen og rekrutteringen i Nord-Trøndelag. Vi er også samlokalisert med Steinkjer Næringsselskap og vi samarbeider aktivt med aktører som Trønder-Avisa, NTE, Steinkjerfestivalen, Mære, NTNU og Nord universitet.

– Når man jobber med å bidra til at bedrifter med stort potensial og høye ambisjoner om vekst og utvikling lykkes, kan man ikke dra skuta alene, sier Belbo. Du vet hva de sier – «it takes a village to raise a child”.

Har du en god idé? Ta gjerne kontakt med oss!