For å sikre en positiv utvikling i Trøndelag trenger vi flere lønnsomme arbeidsplasser. I en stadig mer globalisert verden må nye bedrifter ha internasjonal konkurransekraft for å lykkes. Den samme globaliseringen gjør det enklere for gode ideer og dyktige gründere fra Trøndelag å nå ut til store markeder. For å løfte flere gründere opp og fram går Kunnskapsparken Nord-Trøndelag nå sammen med erfarne forretningsutviklere i Trondheim og skifter samtidig navn til T:Lab. Vi vil gjøre hele Trøndelag til et levende laboratorium for gründere og akselerere utviklingen av framtidas suksessbedrifter.

Av Håvard Belbo, daglig leder i T:Lab AS Håvard Belbo

Å skape suksessbedrifter er ingen enkel sak, det vet alle som har prøvd. Selv de som har lyktes er forsiktige med å komme med trylleformler eller å underkjenne at det har vært mange tøffe tak. De fleste suksesshistorier inneholder faser hvor det nesten stoppet opp, og ofte har god timing og flaks spilt en betydelig rolle når det først løsnet. Men sannsynligheten for å ha flaks kan påvirkes. En amerikansk golfspiller sa en gang «The more I practice – the luckier I get!» Gode medhjelpere kan øke sjansene for at gründere har flaks. Å legge en regional eller nasjonal plan for dette er derimot tilnærmet umulig. For å sitere statsministeren fra årets nyttårstale: «Politikerne kan legge til rette for nye jobber, men dristige kvinner og menn må skape dem.»

For å få til toppidrett er det en stor fordel med breddeidrett, og sånn er det også med gründerskap. I Trøndelag har Ungt Entreprenørskap jobbet lenge med grunnleggende kulturbygging i skolene. Dette ser vi i dag effektene av. Stadig flere unge ser for seg en karriere der de selv er med og skaper sin egen arbeidsplass. Noen tar steget og etablerer egen bedrift tidlig, og gjennom ordninger som Ung Tiltakslyst og NærUng har mange gründerspirer i Nord-Trøndelag fått prøvd seg som bedriftsledere i ung alder.

Steget opp i divisjonene til en internasjonalt konkurransedyktig suksessbedrift er derimot langt. Suksessfaktorene er ulike fra bransje til bransje, men gjennomgående kreves det en god forretningsidé og et sterkt team. Utviklingen må gå raskt, den må være kundedrevet og forretningsmodellen må være skalerbar. Er lille Trøndelag da «the place to be» for ambisiøse gründere? Vel, trønderske Gobi, som utfordrer Snapchat, flyttet først til San Francisco og så tilbake til Trondheim. De ble koblet til Trønder-Avisa slik at de fikk muligheten til å teste sin løsning under Vømmølfestivalen og Steinkjerfestivalen. Dette ga dem rask og nyttig kundeinnsikt, godt under radaren til de store internasjonale konkurrentene. Gjennom digitale plattformer som Kickstarter kan man også teste markedsresponsen gjennom forhåndssalg til kunder over hele verden. Flowmotion og HeatExp er trønderske gründere som har gjort nettopp dette.

Store suksesser er ofte såkalte disruptive innovasjoner – løsninger som utfordrer det eksisterende. Disse gründerne kan ikke forvente seg drahjelp fra de etablerte aktørene i bransjene de tenker å snu opp ned på, og da blir uavhengige medhjelpere og investorer ekstra viktig. Tesla hadde aldri blitt noe av basert på drahjelp fra den eksisterende bilindustrien, men innovasjonsmiljøet i Silicon Valley gjorde det mulig.

Kunnskapsparken Nord-Trøndelag har de siste årene jobbet intensivt med å utvikle innovasjonsmiljøet i Trøndelag. Vår rolle er å hjelpe gründerne med å finne kunder, kapital og kompetanse. Vi har vært i kontakt med flere hundre gründere, og på kort tid blitt den mest attraktive rådgiveren for gründere i Trøndelag. Bare i 2016 jobbet vi aktivt med 65 bedrifter. På Trøndelagsmøtet 12.januar vil noen av dem være på scenen. Gjennom rollen som forvalter for Tidligfasefondet i Nord-Trøndelag har vi koblet på den viktige risikovillige tidligfasekapitalen til lovende bedrifter. Tidligfasefondet er det første i sitt slag i Trøndelag, og der deltar private investorer, som selv har lyktes som gründere og som vet hva som må til.

Til sammen er bedriftene tilknyttet Kunnskapsparken tilført 25 millioner kroner i investorkapital i 2016, mer enn en dobling fra 2015. En av bedriftene, SmartVarsling AS, utfordrer de etablerte alarmselskapene med en smartere varslingstjeneste. De har lyktes med å utvikle en løsning som kundene vil ha, og de har fått med seg viktige samarbeidspartnere. Tidligfasefondet er med som investor. De vokser raskt og teller allerede 50 ansatte.

I 2017 ønsker vi å løfte flere trønderske gründere, og for å øke kapasiteten og kvaliteten på våre tjenester går vi nå sammen med erfarne forretningsutviklere i Trondheim og skifter samtidig navn til T:Lab AS. Vi jobber internasjonalt og trenger da et navn som fungerer ute. T-en kan gjerne stå for Trøndelag, som vi er så glad i, men den handler også om Talent, Team-arbeid og Tillit. Vi vil se etter talenter, som vi kan løfte opp og fram. Vi vil videreutvikle samarbeidet med Siva, Innovasjon Norge, NTNU, Technoport, Nord universitet, den nye fylkeskommunen, investorer og alle andre som ønsker å bidra til et mest mulig gründervennlig innovasjonsmiljø, og vi vil være til å stole på, både som rådgiver, investor og samfunnsaktør. T-en kan også stå for Tøffe tak, men i et laboratorium som T:Lab er det rom for å prøve og feile.

T:Lab er klar for å løfte flere gründere og å skape framtidas suksessbedrifter. Vår oppfordring inn i det nye året er at flere bidrar til å bygge et enda bedre innovasjonsmiljø.

Are Traasdahl
Gründer Are Traasdahl