Tidligfasefondet, som forvaltes av Kunnskapsparken, har fått tildelt 5 millioner kroner av Innovasjon Norge. Pengene skal investeres i oppstartbedrifter og bidrar til at gründere får lettere tilgang på oppstartspenger og investorer.

– Dette er et bra tiltak fra Innovasjon Norge for å øke tilgangen på investorkapital i tidlig fase, sier Håvard Belbo, som er daglig leder i Kunnskapsparken. – Det er ekstra artig å nå opp når vi vet at konkurransen var så stor som den var.

Tidligfasefondet er nemlig ett av i alt 18 investormiljøer over hele landet, som har fått 100 millioner kroner fra Innovasjon Norges nye gründerordning presåkorn.

– 45 miljøer og et samlet søkerbeløp på 410 mill konkurrerte om en ramme på 100 mill. i Trøndelag var det CoFounder,  NTNU Accel og Tidligfasefondet som nådde opp, forteller Belbo, og berømmer Innovasjon Norge Nord-Trøndelag for det gode samarbeidet.

Pengene som Tidligfasefondet nå har fått tildelt, betyr at de får mer penger å investere for.

Les mer om saken på hjemmesidene til Innovasjon Norge. 

Her finner du mer informasjon om Tidligfasefondet. 

Tidligfasefondet