MinMemoria, Asio, Mattid og Viewstart er de første bedriftene som er tatt opp i Kunnskapsparkens nye oppstartsakselerator, som gir gründerbedrifter tilgang på en unik kompetanse som kan bidra til å få fart på forretningsutviklingen.

– Vi har stor tro på at dette er bedrifter som har potensiale til å lykkes i internasjonale markeder, sier Håvard Belbo, daglig leder i Kunnskapsparken Nord-Trøndelag.

For mange oppstartsbedrifter er det utfordrende å sette sammen et best mulig team i en fase Håvard i farger hvor man har begrenset med ressurser. De beste forretningsutviklerne er travle og koster ofte for mye i en oppstartsfase. Bedriftene som er plukket ut til å får være med i T:Lab Accelerate, får en unik tilgang til de riktige entreprenørene med den riktige kunnskapen – kunnskap som skal hjelpe gründerbedriftene å komme seg ut i internasjonale markeder.

Etter bare noen måneder i T:Lab Accelerate vil gründerbedriftene ha fått hjelp til å være investor-klare, til å utarbeide en klar forretningsmodell og å ha de første kundene.

– Vi er så sikre på at oppstartsakseleratoren vil hjelpe bedriftene at vi gir bort et månedslangt opphold på en vingård på Sicilia til den som eventuelt går helhjertet inn i dette men ikke lykkes, smiler Belbo.

Gründerbedriftene
MinMemoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom pårørende, helsepersonell og demente på sykehjem. 

Mattid skal utvikle en nettbasert matvarekjede. 

ViewStart er et IKT-selskap med en unik teknologi for å berike videoer

Asio er et Ed-tech selskap med et nytt pedagogisk spill

– I tillegg har vi to aktuelle selskap som vi skal ta endelig stilling til i neste uke, forteller Belbo.

– Selskapene er nøye vurdert etter en rekke kriterier som blant annet ser på potensialet i idéen, gründerteamet, behovet for rask fremdrift og behovet for å styrke teamet med en kompetanse vi kan tilføre.

Teamet i T:Lab Accelerate
Håvard Belbo, daglig leder i Kunnskapsparken og Tidligfasefondet i Nord-Trøndelag.
Severin Helset, forretningsutvikler. Ekspert på fornybar energi.
Aasmund Frøseth, forretningsutvikler og investor. Ekspert på IKT og investorrelasjoner.
Haakon Skar, partner i T:Lab. Ekspert på Go-to-market og finansiering.
Stig Ørnvall, forretningsutvikler og investor. Ekspert på IKT og finansiering.
Odd Jostein Svendsli, partner i T:Lab. Ekspert på salgshåndtering og investorrelasjoner.