Innmålingssystemet Mobile GIS fra Norsk Navigasjon i Snåsa gjør jobben både enklere og mer effektivt for aktører som registrerer nettkomponenter.

Der profesjonelle landmålere tidligere har gjort jobben, gjør Norsk Navigasjons Mobile GIS-teknologi det mulig for feltarbeidere å registrere nettkomponenter som kabeltraseer, linjer, stolper, skap og master på en raskere og enklere måte. Registreringen skjer via håndholdte enheter.

Kostnadseffektivt og nøyaktig
Oppdateringer gjort via Mobile GIS blir i sanntid sendt inn via en nettløsning, slik at en person på kontoret kan bearbeide de ferske dataene umiddelbart. Dataene som sendes inn trenger heller ingen etterprosessering. Det blir derfor mer effektiv prosess på informasjonen fra felt og til fagsystem.

Hallgeir Nyborg, som er avdelingsleder for Dokumentasjon i NTE Nett er ikke i tvil om at det nye systemet har medført bedre registreringsresultater for selskapet.

– Dette er viktig for oss blant annet fordi det hvert år stilles større krav til kvaliteten på ledningsdata. En nøyaktighet på under 50 centimeter hjelper oss til å møte disse kravene, sier Nyborg.

– I tillegg til nøyaktigheten, er vi særlig fornøyde med at de håndholdte enhetene er så enkle å håndtere at vi slipper å leie inn spesialiserte landmålere til å gjøre registreringene. Vi holder kostnadene nede ved å bruke Mobile GIS.

Selger allerede godt
Den foreløpig siste kunden i porteføljen er Troms Kraft Nett, men stadig flere kjøper Mobile GIS fra Norsk Navigasjon. Systemet brukes ikke bare av nettselskap, men er også i drift hos en del private firmaer og kommuner. En av kommunene som allerede har rukket å gjøre seg kjent med teknologien er Lørenskog, og erfaringene derfra er gode.

– Det nye systemet har gjort arbeidshverdagen vår mer effektiv. Vi er ikke avhengig av annet utstyr enn en håndholdt GPS-enhet og en datamaskin med internettilkobling for å kunne utføre og hente ned målingene, sier Narda R. Rahasindrainy, som er avdelingsingeniør i Lørenskog kommune.

Stor fleksibilitet – mange bruksområder
Pål Gravbrøt i Norsk Navigasjon påpeker at Mobile GIS har et stort potensiale, ikke minst takket være sin fleksibilitet:

– Mobile GIS er så fleksibelt at det enkelt kan tilpasses det man måtte ønske å registrere, og som er nyttig å se i et kart. Noen kommuner vurderer for eksempel å bruke det på registrering av kommunale lysstolper og i parkanlegg, sier Gravbrøt.

Norsk Navigasjon er en av aktørene Kunnskapsparken jobber tett med.

 

oppmåling oppmåling oppmåling